หนังสือชุดภาษาอาเซียน สนุกกับภาษาลาว

หนังสือชุดภาษาอาเซียน สนุกกับภาษาลาว
หนังสือชุดภาษาอาเซียน สนุกกับภาษาลาว

ISBN : 9786160006182
โดย : ดร.วิเชียร อำพนรักษ์
สำนักพิมพ์ : สถาพรบุ๊คส์
อื่นๆ : 160 หน้า

ภาษาลาว ญาติสนิทภาษาไทย ภาษาลาวคล้ายภาษาไทยทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน เป็นภาพสะท้อนสัมพันธภาพไทย-ลาวอันแน่นแฟ้น เสน่ห์ของภาษาลาวอยู่ที่ความเรียบง่าย ไม่ซับซ้อน เขียนตามเสียงที่เปลงออกมา สะกดตรงตามมาตราตัวสะกด และมีเครื่องหมายกำกับน้อยกว่าภาษาไทย นับเป็นภาษาหนึ่งในอาเซียน ที่คนไทยสามารถ เรียน-เขียน-อ่าน-พูด-เข้าใจ ได้อย่างรวดเร็ว 

สนุกกับคำศัพท์ง่ายๆ อาทิ คำทักทาย คำเรียกเครือญาติ อวัยวะ อาหาร ข้าวของเครื่องใช้ ดอกไม้ สัตว์ ยานพาหนะ ดินฟ้าอากาศ ไปจนถึงสำนวน - สุภาษิต และเพลงชาติ

ปกติ: 180 บาท
ขาย:162 บาท
162 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786160006182