การเมือง กบฏ จลาจล ตะลุยเลือดบนแผ่นดิน... อยุธยา

การเมือง กบฏ จลาจล ตะลุยเลือดบนแผ่นดิน... อยุธยา

ISBN : 9786167110080
โดย : เพลิง ภูผา
สำนักพิมพ์ : สยามความรู้ ( Siam Knowleace )
อื่นๆ : กระดาษถนอมสายตา 75 แกรม  / 192 หน้า

กรุงศรีอยุธยาในสมัยแรกๆ เป็นเพียงแค่แคว้นเล็กๆแคว้นหนึ่งในจำนวนหลายแค้วนที่เกิดมาก่อนและเกิดพร้อมกันในด้ามขวานทองนี้ อาศัยอยู่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งมีการพัฒนาขึ้นมาไล่เลี่ยกับแคว้นสุโขทัยที่อยู่เหนือขึ้นไป ขณะเดียวกัน...ยังมีแคว้นอิสระอื่นๆที่ไม่อยู่ในอำนาจของกรุงศรีอยุธยา เช่น ทางภาคเหนือมีแคว้นล้านนา ต่ำลงมาในภาคกลางตอนบนมีแคว้นสุโขทัย ทางลุ่มแม่น้ำโขงมีแคว้นล้านช้างและเวียงจันทร์ หรือรู้จักกันในนาม “ศรีโคตรบูรณ์” ทางอีสานล่างมีมีบ้านเมืองแว่นแคว้นเล็กๆบริเวณลุ่มแม่น้ำมูล ทางใต้มีแคว้นนครศรีธรรมราช ที่เป็นเครือญาติกับแคว้นสุพรรณภูมิ แม้แคว้นสุพรรณภูมิอยู่ใกล้กับอยุธยา แต่ก็มิได้ขึ้นตรงกับแคว้นกรุงศรีอยุธยา หากแต่เป็นแคว้นอิสระ มีกษัตริย์ปกครองตนเองอยู่ต่างหาก อย่างไรก็ดี...มีปัญหาให้ขบคิดถึงระยะเวลาก่อนสร้างกรุงศรีอยุธยา และเรื่องราวความเป็นมาของพระเจ้าอู่ทอง ซึ่งนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์พากันอ้างเหตุผลกันหลายประการ แต่ยังไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าพระองค์เป็นใคร? มาจากที่ใด? และทำไมจึงมาสร้างกรุงศรีอยุธยา?

ข้อมูลเพิ่มเติม

รวมเรื่องราวที่เกิดขึ้นในยุคมืด หรือกลียุคของอยุธยา ที่ต่างแก่งแย่งชิงราชสมบัติกันไปมาจนทำให้บ้านเมืองอ่อนแอ และพินาศย่อยยับ อีกทั้งยังมีมุมบางมุมที่บางคนอาจไม่เคยได้รับรู้มาก่อน และอาจจะไม่เชื่อเลยก็ได้ว่ามันเคยเกิดขึ้นจริง!

ปกติ: 155 บาท
ขาย:140 บาท
140 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786167110080