อุดมการณ์ทางการเมืองร่วมสมัย

อุดมการณ์ทางการเมืองร่วมสมัย

ISBN : 9789746034654
โดย : รศ.ดร. สมเกียรติ วันทะนะ
อื่นๆ : 280 หน้า
อุดมการณ์ทางการเมือง เป็นระบบคิดที่มุ่งหวังผลในทางปฏิบัติ การเลือกอุดมการณ์ต่างๆมากล่าว จึงทำให้ง่ายขึ้น เพราะสามารถเห็นได้ว่า อุดมการณ์ใดบ้างที่ยังมีบทบาทและความสำคัญอยู่ในทุกวันนี้
มนุษย์ส่วนใหญ่ไม่สามารถดำรงชีวิตได้อย่างปรกติสุขในโลกที่ไร้ระเบียบ มนุษย์เราต้องการอาศัยอยู่ในโลกที่มีกรอบ และมีแผนผังแสดงให้เข้าใจได้ แผนผังนี้มนุษย์ไม่สามารถสร้างขึ้นมาใช้เองเป็นของใครของมันได้ การปลดปล่อยให้มนุษย์มีอิสรภาพอย่างสมบูรณ์แบบ ตามอุดมคติจึงมีข้อจำกัด มนุษย์เราต้องการความช่วยเหลือจากบรรพบุรุษ ทั้งในแง่ชีวภาพ ในแง่ชุมชน ในแง่สังคม และในแง่ของสถาบัน การทำลายหรือการทำให้แผนผังในการรับรู้ทางศีลธรรม เทคนิค และจักรวาลวิทยาเหล่านี้ ต้องด้อยคุณค่าลง ก็เท่ากับว่า เราเขยิบเข้าไปสู่ความโกลาหล

ปกติ: 230 บาท
ขาย:207 บาท
207 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9789746034654

ความคิดเห็น

ต้องการสั่งเล่มนี้

อุดมการณ์ทางการเมืองร่วมสมัย

สั่งเล่มนี้

สั่งเล่มนี้ ได้วันไหนคะ
สมเกียรติ วันทะนะ (2551). อุดมการณ์ทางการเมืองร่วมสมัย. กรุงเทพฯ: อักษรข้าวสวย.

ต้องการเล่มนี้ค่ะมีของอยู่ไหม

ต้องการเล่มนี้ค่ะมีของอยู่ไหมค่ะ