รัสปูตินพ่อมดการเมือง เล่ม 04

รัสปูตินพ่อมดการเมือง เล่ม 04
รัสปูตินพ่อมดการเมือง เล่ม 04

ISBN / Barcode : 6104002404
โดย : Junji Ito
อื่นๆ : MK Comic

ยูคิ มาโมรุ อดีตนักการทูตตัดสินใจที่จะร่วมมือ
กับตำรวจทาคามุระ เพื่อพิสูจน์ว่าคำพูดและการ
กระทำของตัวเองถูกหรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นการรับ
เงินสินบนของสถานทูตญี่ปุ่นในมอสโก ความ
สัมพันธ์ในเรื่องการขอคืนดินแดนกับระบบเสรี
นิยมใหม่ และการแลกเปลี่ยนของนักการเมือง
ที่อันตรายที่สุด ในฉายา "พันเอกดำ"

ปกติ: 159 บาท
ขาย:143 บาท
143 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 6104002404