บุคคลสำคัญที่คนไทยไม่ควรลืม ฉบับ นายกรัฐมนตรีและนักการเมืองไทย

บุคคลสำคัญที่คนไทยไม่ควรลืม ฉบับ นายกรัฐมนตรีและนักการเมืองไทย
บุคคลสำคัญที่คนไทยไม่ควรลืม ฉบับ นายกรัฐมนตรีและนักการเมืองไทย

ISBN : 9786161513818
โดย : ยอดมนู  เบ้าสุวรรณ
สำนักพิมพ์ : เจ้าพระยา
อื่นๆ : 144 หน้า

สังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้ง ทั้งในด้านสังคม วัฒนธรรม และการเมืองการปกครอง โดยเฉพาะการเมืองการปกครองซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตของผู้คนเป็นอย่างมากมาโดยตลอด ซึ่งผู้ที่มีบทบาทในด้านนี้ก็คือ คนที่เรามักเรียกกันติดปากว่า "นักการเมือง" นั้นเอง ชีวิตและผลงานของคนเหล่านี้ ซึ่งผ่านร้อนผ่านหนาวมานานจึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง

ปกติ: 140 บาท
ขาย:126 บาท
126 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786161513818