รัสปูตินพ่อมดการเมือง เล่ม 03

รัสปูตินพ่อมดการเมือง เล่ม 03
รัสปูตินพ่อมดการเมือง เล่ม 03

ISBN / Barcode : 6104002403
โดย : Junji Ito
อื่นๆ : MK Comic

ในระหว่างสอบปากคำทำให้ยูคิ มาโมรุนึกถึง
เรื่องมากมาย ทั้งเรื่องวิญญาณที่อยู่ในกระทรวง
ทั้งเรื่องอุปนิสัยของนายกทั้งสาม การรับรอง
ลูกค้าของกระทรวงที่มีเรื่องผู้หยิง และเหล้า
และความจริงของสื่อ เจาะลึกปัญหาทางการ
ทูตของญี่ปุ่นให้สังคมได้รับรู้

ปกติ: 159 บาท
ขาย:143 บาท
143 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 6104002403