รัสปูตินพ่อมดการเมือง เล่ม 02

รัสปูตินพ่อมดการเมือง เล่ม 02
รัสปูตินพ่อมดการเมือง เล่ม 02

ISBN / Barcode : 6104002402
โดย : Junji Ito
อื่นๆ : MK Comic

ยูคิ มาโมรุ อดีตนักการทูตถูกจับมาในข้อหา
บกพร่องในหน้าที่และยักยอก แต่เขาก็ยังยืน
กรานว่าตัวเองบริสุทธิ์ หน่วยสืบสวนพิเศษจับ
กุมผู้เกี่ยวข้องกับเขา เช่นนักธุรกิจหนุ่มและ
เพื่อนร่วมอุดมการณ์ในการขอคืนดินแดน
ซึ่งล้วนแต่เป็นคนที่มีความมุ่งมั่น แต่สุดท้าย
กลับต้องพ่ายแพ้ให้กับกลวิธีของตำรวจ

ปกติ: 159 บาท
ขาย:143 บาท
143 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 6104002402