เลี้ยงลูกให้สู้โลก

เลี้ยงลูกให้สู้โลก

ISBN : 9786167364032
ผู้เขียน : รศ.ดร.กุลยา ตันติผลาชีวะ
สำนักพิมพ์ : บี บุ๊คส์
อื่นๆ : 240 หน้า

เน้นวิธีการเลี้ยงลูกที่มิได้ทำเฉพาะเพื่อกาลปัจจุบัน แต่ต้องทำเพื่ออนาคตของลูก โดยแบ่งออกเป็น 4 ช่วง  ช่วงที่ 1 เมื่อลูกอยู่ช่วงปฐมวัย แรกเกิด ถึง 6 ขวบ    ช่วงที่ 2 ลูกอยู่วัยประถมศึกษา อายุ 7-12 ขวบ ช่วงที่ 3 ลูกอยู่วัยมัธยมศึกษา อายุ 13-18 ปี  ช่วงที่ 4 ลูกอยู่วัยอุดมศึกษา อายุ 19-22 ปี  ท้ายเล่มมีถามตอบปัญหาของพ่อแม่หลากหลายปัญหา

ข้อมูลเพิ่มเติม : เหมาะสำหรับคนที่เตรียมตัวเป็นพ่อแม่ จนถึงพ่อแม่ที่มีลูกกำลังเรียนมหาวิทยาลัย  และครูอาจารย์ ในสถานศึกษาเพราะการสร้างภูมิเด็กให้แข็งแรง เลี้ยงลูกให้สู้โลกในยุคปัจจุบันได้ ต้องเสริมสร้างทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และปัญญา ตั้งแต่ลูกเข้าเรียนอนุบาลศึกษาจนถึงลูกมีหน้าที่การงาน  ซึ่งสถาบันครอบครัว และสถานศึกษา มีส่วนสำคัญยิ่ง

ปกติ: 195 บาท
ขาย:176 บาท
176 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786167364032