เลี้ยงลูกอย่างไรให้ได้ EF (Executive Function)

เลี้ยงลูกอย่างไรให้ได้ EF (Executive Function)
เลี้ยงลูกอย่างไรให้ได้ EF (Executive Function)

ISBN : 9786161822903
โดย : ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์
ภาพ : ชัชนนท์ ประสพวงศ์
สำนักพิมพ์ : แพรวเพื่อนเด็ก
อื่นๆ : 112 หน้า

เสริมสร้าง EF และทักษะศตวรรษที่ 21 ให้ลูกน้อย ด้วยวิธีง่ายๆที่ได้ผล

"เพราะอะไรเด็กคนหนึ่งไปได้ดีกว่าเด็กอีกคนหนึ่ง
คำตอบประเภท 'เพราะคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงมาดี'
ไม่สามารถให้ความกระจ่างได้มากพอ
คำตอบประเภท 'เพราะคุณพ่อคุณแม่ให้เวลามากพอ
ให้ความรักความอบอุ่น' ก็เป็นคำตอบที่ไม่สื่อความหมาย

"คำตอบที่ใช้ได้คือความรู้เรื่อง Executive Function หรือ EF
และความรู้เรื่องทักษะศตวรรษที่ 21

"คุณพ่อคุณแม่มีเวลา 3 ขวบปีแรกที่จะเลี้ยงลูกให้เขามีตัวตน (self)
ที่ชัดเจนและแข็งแรง แล้วใช้เวลาช่วงอายุ 2-7 ขวบ
พัฒนารากฐานของ EF อย่างดีที่สุด
ก่อนที่จะส่งเขาเข้าสู่โรงเรียนและระบบการศึกษาที่มุ่งพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21
เมื่ออายุ 7-8ขวบ โรงเรียนรับช่วงต่อด้วยปรัชญาการศึกษาสมัยใหม่
และกระบวนการเรียนรู้สมัยใหม่เป็นเวลา 12 ปีของการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

ปกติ: 165 บาท
ขาย:149 บาท
149 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786161822903