คัมภีร์ช่วยแม่เลี้ยงลูก เลี้ยงลูกให้ถูก ตอน 3 ปี ลูกจะทำดีไปตลอดชีวิต เล่ม 02

คัมภีร์ช่วยแม่เลี้ยงลูก เลี้ยงลูกให้ถูก ตอน 3 ปี ลูกจะทำดีไปตลอดชีวิต เล่ม 02
คัมภีร์ช่วยแม่เลี้ยงลูก เลี้ยงลูกให้ถูก ตอน 3 ปี ลูกจะทำดีไปตลอดชีวิต เล่ม 02

ISBN : 9786169287469
โดย : เฉิน ซู่ เจวียน
แปล : เพ็ญศิริ รัตนศรี
สำนักพิมพ์ : วารา (WARA)
อื่นๆ :  312 หน้า

คัมภีร์ช่วยแม่เลี้ยงลูก เลี้ยงลูกให้ถูก ตอน 3 ปี ลูกจะทำดีไปตลอดชีวิต เล่ม 02 ตอน "เตรียมตัวเองให้พร้อมก่อนเป็นพ่อแม่"

พ่อแม่มักจะมุ่งความสำคัญในการเลี้ยงดูลูกไปที่วิธีการอบรมเลี้ยงดูมากจนเกินไป โดยมองข้ามเบื้องหลังสภาพจิตใจของผู้เลี้ยงดู ในปัจจุบันบรรดาพ่อแม่ เมื่อต้องเผชิญกับความ กดดันจากสังคมรอบข้างไม่ว่าจะเป็นความไม่ เท่าเทียมกันทางสังคมบวกกับปัญหาต่างๆ ที่ถาโถมเข้ามาอย่างไม่หยุดหย่อนการที่จะให้เลี้ยงดูลูกตามธรรมชาติด้วยภาวะจิตใจที่ปกติจึงเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยาก  สิ่งที่หนังสือเล่มนี้นำเสนอก็คือ การที่พ่อแม่ในปัจจุบันจะต้องรู้จักสังเกตและทบทวนตัวเอง ทำความเข้าใจพฤติกรรมการเลี้ยงลูกของตัวเองอย่างชัดเจน สามารถแยกแยะว่าสิ่งใดกันแน่ที่จะทำให้ลูกมี พลังเชิงบวก และสิ่งใดที่จะทำให้ลูกมีพฤติกรรมเชิงลบที่มาจากการขับเคลื่อนของจิตใจบางอย่างที่ตัวเอง ไม่ ทันได้ตระหนักรู้  สิ่งนี้สำคัญกว่าการเข้าใจแนวคิดและวิธีการเลี้ยงดูแบบสมัยใหม่ การเตรียมตัวเองให้พร้อมก่อน มอบความรักให้กับลูกจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก...

 

ปกติ: 300 บาท
ขาย:270 บาท
270 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786169287469