คู่มือพ่อแม่มือใหม่ เลี้ยงลูกวัยอนุบาล

คู่มือพ่อแม่มือใหม่ เลี้ยงลูกวัยอนุบาล
คู่มือพ่อแม่มือใหม่ เลี้ยงลูกวัยอนุบาล

ISBN : 9786164410824
โดย : รศ.ดร.กุลยา ตันติผลาชีวะ
สำนักพิมพ์ : เพชรประกาย
อื่นๆ :  336 หน้า

วัยอนุบาล นับเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของชีวิต

เป็นวัยแห่งการเรียนรู้ จดจำ ช่างสังเกต ช่างซักถาม หากพ่อแม่มีความเข้าใจในพัฒนาการของลูก ก็จะสามารถปลูกฝังสิ่งที่ดีงามให้กับลูกได้อย่างมีคุณภาพ หนังสือเล่มนี้จะเน้นไปที่การส่งเสริมพัฒนาการเด็กแบบองค์รวม ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ปัญญา และจริยธรรม ให้เด็กๆ เติบโตอย่างมีความสุข สุขภาพดี เจริญด้วยปัญญา ตลอดจนมีความเก่ง ความกล้าตามวัยที่ดี

ปกติ: 150 บาท
ขาย:135 บาท
135 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786164410824