100 บทเรียนเลี้ยงลูกเจนอัลฟ่า

100 บทเรียนเลี้ยงลูกเจนอัลฟ่า
100 บทเรียนเลี้ยงลูกเจนอัลฟ่า

ISBN : 9786161835545
เรื่อง : นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์
สำนักพิมพ์ : Amarin Kids
อื่นๆ : 196 หน้า / สี่สีในเล่ม

เลี้ยงลูกให้เท่าทันภาวะปัจจุบันและอนาคตปรับตัวได้ แก้ปัญหาเป็น คิดสร้างสรรค์เก่งด้วย EF และทักษะศตวรรษที่ 21

หนังสือเล่มนี้อธิบายลักษณะของเด็กเจนอัลฟ่าและลักษณะสังคมที่เขาจะต้องเจอในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นการทำงานร่วมกับมนุษย์และ AI เด็กเจนอัลฟ่าจะประสบความสำเร็จได้ต้องมีทักษะ EF เพื่อให้ปรับตัวได้ แก้ปัญหาเป็น และคิดสร้างสรรค์เก่ง ซึ่งคุณหมอถ่ายทอดออกมาเป็นบทความสั้นๆ 100 บทความ พร้อมเชิงอรรถอธิบายเพิ่มเติมอย่างละเอียดเกือบทุกบท

ปกติ: 245 บาท
ขาย:221 บาท
221 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786161835545