เลี้ยงลูกผ่าน E-mail

เลี้ยงลูกผ่าน E-mail
เลี้ยงลูกผ่าน E-mail

ISBN : 9786163054906
ผู้เขียน : ศาสตราจารย์ นายแพทย์พิภพ จิรภิญโญ
สำนักพิมพ์ : -
อื่นๆ : 193 หน้า

ถึงแม้ลูกๆ ทั้ง 2 คนจะสอบชิงทุนเล่าเรียนหลวงได้ และกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด บทบาทความเป็นพ่อยังแสดงออกโดยผ่านทางอีเมล การสอนลูกๆ จึงมิได้สิ้นสุดอยู่เพียงการได้เข้ามหาวิทยาลัย ปัญหาต่างๆ ที่ลูกประสบเพื่อการปรับตัว และการแข่งขันที่รุนแรงในฮาร์วาร์ดนั้น พ่อและแม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านั้นให้ลุล่วงไปทุกครั้ง ด้วยความรักและความผูกสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด ถึงแม้ลูกจะอยู่แดนไกล แต่จิตใจของเขาทั้ง 4 คนอยู่ใกล้ชิดกัน

ปกติ: 160 บาท
ขาย:144 บาท
144 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786163054906