เลี้ยงลูกอย่างถูกทาง Growing Up the Right Way

เลี้ยงลูกอย่างถูกทาง Growing Up the Right Way
เลี้ยงลูกอย่างถูกทาง Growing Up the Right Way

ISBN : 9786163200082
โดย : อมลวรรณ อิทธิกรชัย
สำนักพิมพ์ : แพรธรรม
อื่นๆ : 192 หน้า

ก้าวสู่ความเป็นผู้ชนะ หลีกหนีจากความเป็นผู้แพ้
ความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ บทบาทในชีวิต
ปฏิสัมพันธ์บ่งบอกลักษณะของพฤติกรรม
ลักษณะจำเพาะของพ่อแม่  
คุณลักษณะแห่งความเป็นเด็ก
คะแนนสะสมของการควบคุมความรู้สึก
ความเป็นตัวตน
คุณลักษณะแห่งความเป็นผู้ใหญ่
การควบคุมตนเองและลักษณะจะเพาะของการเป็นผู้ใหญ่ที่ดี
บรรทัดฐานในการเลี้ยงดูลูกเพื่อการก้าวสู่การเป็นผู้ชนะ

ปกติ: 150 บาท
ขาย:135 บาท
135 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786163200082