เตรียมความพร้อมก่อนเข้า ป.1 - ทักษะการคิดและการสังเกต

เตรียมความพร้อมก่อนเข้า ป.1 - ทักษะการคิดและการสังเกต
เตรียมความพร้อมก่อนเข้า ป.1 - ทักษะการคิดและการสังเกต

ISBN : 8858757418485
โดย : น้องหมูน้อย
สำนักพิมพ์ : KIDS Learning
อื่นๆ : 56 หน้า

เตรียมความพร้อมก่อนเข้า ป.1 พัฒนาทักษะการคิดและการสังเกต เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้า ป.1  การหาสิ่งของที่เป็นประเภทเดียวกัน เหมือนกัน รู้จักและสังเกตสิ่งของภายในบ้าน รู้จักผักและผลไม้ต่างๆ รู้จักสัตว์ และสิ่งของรอบตัว รวมถึงการแยกแยะสิ่งของต่างๆ ด้วย

ปกติ: 75 บาท
ขาย:68 บาท
68 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 8858757418485