ชุดแบบฝึกเตรียมความพร้อมคณิตศาสตร์ - รู้เรื่องรอบตัว สำหรับ 4-5 ปี

ชุดแบบฝึกเตรียมความพร้อมคณิตศาสตร์ - รู้เรื่องรอบตัว สำหรับ 4-5 ปี
ชุดแบบฝึกเตรียมความพร้อมคณิตศาสตร์ - รู้เรื่องรอบตัว สำหรับ 4-5 ปี

TokTok Creativity Math Series for Age 4-5 

ISBN / Barcode : 3900010015902
เรื่อง / ภาพ : Creativity Math Lab
แปล : จิราวรรณ มาลองฟองท์
อื่นๆ : - หน้า

แบบฝึกหัดเตรียมความพร้อมคณิตศาสตร์ สำหรับ 4-5 ปี เหมาะสำหรับเป็นแบบฝึกหัดเสริมนอกห้องเรียน เตรียมสอบเข้า ป.1 และพัฒนาทักษะการคิด ภายในเล่มมีกิจกรรม ดังนี้

  • การคิดเป็นเหตุเป็นผล
  • การคิดวิเคราะห์ การเปรียบเทีบย
  • เรขาคณิต ความคิดสร้างสรรค์
  • และการเชื่อมโยงกับสิ่งต่างๆ
ปกติ: 185 บาท
ขาย:167 บาท
167 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 3900010015902