ชุดแบบฝึกเตรียมความพร้อมคณิตศาสตร์ - การนับและการชั่ง ตวง วัด ทบทวนก่อนขึ้นป.1

ชุดแบบฝึกเตรียมความพร้อมคณิตศาสตร์ - การนับและการชั่ง ตวง วัด ทบทวนก่อนขึ้นป.1
ชุดแบบฝึกเตรียมความพร้อมคณิตศาสตร์ - การนับและการชั่ง ตวง วัด ทบทวนก่อนขึ้นป.1

ISBN / Barcode : 3900010016053
เรื่อง / ภาพ : Creativity Math Lab
แปล : จิราวรรณ มาลองฟองท์
อื่นๆ : -

แบบฝึกหัดเตรียมความพร้อมคณิตศาสตร์ สำหรับทบทวนก่อนขึ้น ป.1 เหมาะสำหรับเป็นแบบฝึกหัดเสริมนอกห้องเรียน เตรียมสอบเข้า ป.1 และพัฒนาทักษะการคิดภายในเล่มมีกิจกรรมหลากหลาย ดังนี้

  • การคิดเป็นเหตุผล
  • การคิดวิเคราะห์ การเปรียบเทียบ
  • เรขาคณิต ความคิดสร้างสรรค์
  • และการเชื่อมโยงกับสิ่งต่างๆ 
ปกติ: 165 บาท
ขาย:149 บาท
149 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 3900010016053