ชุดแบบฝึกหนูน้อยเตรียมความพร้อมรอบด้าน - เรียนรู้ทักษะรอบตัว สำหรับ 2 ปีขึ้นไป

ชุดแบบฝึกหนูน้อยเตรียมความพร้อมรอบด้าน - เรียนรู้ทักษะรอบตัว สำหรับ 2 ปีขึ้นไป
ชุดแบบฝึกหนูน้อยเตรียมความพร้อมรอบด้าน - เรียนรู้ทักษะรอบตัว สำหรับ 2 ปีขึ้นไป

Tiger School Workbooks : Preparing for Age 2
ชุดแบบฝึกหนูน้อยเตรียมความพร้อมรอบด้าน - เรียนรู้ทักษะรอบตัว พัฒนา IQ ทักษะภาษา คณิตศาสตร์ และความรู้ทั่วไป สำหรับ 2 ปีขึ้นไป

ISBN / Barcode : 3900010017098
เขียน : Samsung publishing
ภาพปก : Daniel Roode 
แปล : วลี จิตจำรัสรัตน์
อื่นๆ : - หน้า

แบบฝึกหนูน้อยเตรียมความพร้อมรอบด้าน  เรียนรู้ทักษะรอบตัว สำหรับ 2 ปีขึ้นไป

หนังสือแบบฝึกหัดสำหรับเตรียมความพร้อมให้เด็กๆ ทั้งด้านคณิตศาสตร์ ความคิดสร้างสรรค์ และความรู้รอบตัว เพื่อช่วยพัฒนาทักษะรอบตัวด้านต่างๆ สามารถใช้เป็นแบบฝึกหัดก่อนเรียน ฝึกฝนระหว่างเรียน หรือใช้เตรียมสอบ

มาเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะทุกๆด้าน สำหรับหนูน้อย 2 ปีขึ้นไปให้ครบทั้งชุดกันนะ

ปกติ: 145 บาท
ขาย:131 บาท
131 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 3900010017098