ชุดแบบฝึกเตรียมความพร้อมคณิตศาสตร์ - ลำดับและทิศทาง ทบทวนก่อนขึ้นป.1

ชุดแบบฝึกเตรียมความพร้อมคณิตศาสตร์ - ลำดับและทิศทาง ทบทวนก่อนขึ้นป.1
ชุดแบบฝึกเตรียมความพร้อมคณิตศาสตร์ - ลำดับและทิศทาง ทบทวนก่อนขึ้นป.1

ISBN / Barcode : 3900010016046
เรื่อง / ภาพ : Creativity Math Lab
แปล : จิราวรรณ มาลองฟองท์
อื่นๆ : -

แบบฝึกหัดเตรียมความพร้อมคณิตศาสตร์ สำหรับทบทวนก่อนขึ้น ป.1
เหมาะสำหรับเป็นแบบฝึกหัดเสริมนอกห้องเรียน
เตรียมสอบเข้า ป.1 และพัฒนาทักษะการคิด
ภานในเล่มมีกิจกรรมหลากหลาย ดังนี้

  • การคิดเป็นเหตุผล
  • การคิดวิเคราะห์ การเปรียบเทียบ
  • เรขาคณิต ความคิดสร้างสรรค์
  • และการเชื่อมโยงกับสิ่งต่างๆ 
ปกติ: 165 บาท
ขาย:149 บาท
149 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 3900010016046