ชุดแบบฝึกเตรียมความพร้อมคณิตศาสตร์ - การพับครึ่ง สำหรับ 5 - 6 ปี

167 บาท
ชุดแบบฝึกเตรียมความพร้อมคณิตศาสตร์ - การพับครึ่ง สำหรับ 5 - 6 ปี
ชุดแบบฝึกเตรียมความพร้อมคณิตศาสตร์ - การพับครึ่ง สำหรับ 5 - 6 ปี
รหัสสินค้า / Barcode: 3900010015988
ปกติ: 185 บาท

TokTok Creativity Math Series for Age 5-6 

ISBN / Barcode : 3900010015988
เรื่อง / ภาพ : Creativity Math Lab
แปล : จิราวรรณ มาลองฟองท์
อื่นๆ : - หน้า

แบบฝึกหัดเตรียมความพร้อมคณิตศาสตร์ เหมาะสำหรับเป็นแบบฝึกหัดเสริมนอกห้องเรียน เตรียมสอบเข้า ป.1 และพัฒนาทักษะการคิด ภายในเล่มมีกิจกรรม ดังนี้

  • การคิดเป็นเหตุเป็นผล
  • การคิดวิเคราะห์ การเปรียบเทีบย
  • เรขาคณิต ความคิดสร้างสรรค์
  • และการเชื่อมโยงกับสิ่งต่างๆ
ขาย:167 บาท
รายการที่อาจจะเกี่ยวข้อง