เก่งวิทย์ด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ - โลกและการเปลี่ยนแปลง

เก่งวิทย์ด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ - โลกและการเปลี่ยนแปลง
เก่งวิทย์ด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ - โลกและการเปลี่ยนแปลง

เก่งวิทย์ด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ - โลกและการเปลี่ยนแปลง กำเนิดโลก ชั้นหิน และแผ่นดินไหว

ISBN : 9786160439645
เขียน : Park Yeonghee
แปล : ธนวดี บุญล้วน
ภาพประกอบ : Lee Minyeong
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : -

โลกและการเปลี่ยนแปลง กำเนิดโลก ชั้นหิน และแผ่นดินไหว

ปล่อยฉันออกไป! กำลังจะเกิดแผ่นดินไหว เราจะตายกันหมดรู้ไหม!

หนังสืออ่านเสริมเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองฝึกคิดเชื่อมโยง ฝึกคิดวิเคราะห์ และฝึกนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้รับรางวัลหนังสือเยาวชนยอดเยี่ยมแห่งเกาหลีใต้

ปกติ: 265 บาท
ขาย:239 บาท
239 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786160439645