สรุปหลักพร้อมแบบฝึกทักษะ เก่งวิทยาศาสตร์ ประถม 5

สรุปหลักพร้อมแบบฝึกทักษะ เก่งวิทยาศาสตร์ ประถม 5
สรุปหลักพร้อมแบบฝึกทักษะ เก่งวิทยาศาสตร์ ประถม 5

ISBN : 8858757414609
โดย : ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์
สำนักพิมพ์ : Knowledge Station
อื่นๆ : 200 หน้า

หนังสือเสริมทักษะวิทยาศาสตร์ที่ครบถ้วนทั้งเนื้อหาและแบบฝึกหัดเพื่อความเข้าใจซึ่งนักเรียนชั้น ป.5 ทุกคนควรรู้ แรงและพลังงาน การเปลี่ยนแปลง สิ่งมีชีวิตและแหล่งน้ำ การสืบพันธุ์ของสัตว์ แหล่งน้ำในท้องถิ่น ฯลน ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจวิทยาศาสตร์ได้อย่างถ่องแท้และสนุกไปกับแบบฝึกหลากหลายเพื่อต่อยอสู่ชั้นเรียนที่สูงขึ้นไป

อัดแน่นด้วยเนื้อหาสาระแบบเจาะลึก ครบถ้วนทุกประเด็น พร้อมแบบกิจกรรมเสริมทักษะ หลากหลายรูปแบบ ที่จะทำให้นักเรียนชั้น ป. 5 ทุกคน เรียนวิทยาศาสตร์ได้อย่างยอดเยี่ยม

ปกติ: 225 บาท
ขาย:203 บาท
203 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 8858757414609