เก่งวิทย์ด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ - พลังงาน

เก่งวิทย์ด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ - พลังงาน
เก่งวิทย์ด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ - พลังงาน

เก่งวิทย์ด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ -  พลังงาน

ISBN : 9786160441884
เขียน : Cho Hunguk
แปล : สาริณี โพธิ์เงิน
ภาพประกอบ : Kang Jungu
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : หนังสือที่ครูวิทย์ในเกาหลีใต้ 207 คนแนะนำ

เก่งวิทย์ด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ: พลังงาน เรียนรู้เรื่องงานในแง่มุมของวิทยาศาสตร์ และชนิดของพลังงาน ศึกษาการเคลื่อนที่ของพลังงานความร้อน และรู้จักแหล่งพลังงานภายในร่างกาย แหล่งพลังงานจากน้ำมัน และถ่านหิน รวมถึงการค้นคว้าหาแหล่งพลังงานทดแทน เป็นต้น ท้ายบทมีมุมนักอ่านแสนสนุก ซึ่งเด็ก ๆ จะได้เรียนรู้อย่างสนุก ส่วนท้ายเล่มเด็ก ๆ จะได้ฝึกฝนทบทวนความรู้ด้วยตัวอย่างข้อสอบที่จะช่วยให้มีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่แน่นขึ้น      

ปกติ: 265 บาท
ขาย:239 บาท
239 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786160441884