5 นาที ฝึกคิดโจทย์เชิงตรรกะ เก่งวิทยาการคำนวณ เล่ม Easy

5 นาที ฝึกคิดโจทย์เชิงตรรกะ เก่งวิทยาการคำนวณ เล่ม Easy
5 นาที ฝึกคิดโจทย์เชิงตรรกะ เก่งวิทยาการคำนวณ เล่ม Easy

ISBN : 9786160451708
เขียน : Gakken
แปล : อนุวัฒน์ ทุมละฉายา
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : -

มาเตรียมตัวก่อนสอบวิชาวิทยาการคำนวณ ด้วยโจทย์เชิงตรรกะที่ใช้ในการทดสอบ Global Math Challenge ที่มีนักเรียนจากทั่วโลกมาประลองสมองกัน สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าการหาคำตอบที่ถูกต้อง คือกระบวนการที่นำไปสู่การแก้โจทย์ปัญหาที่เรียกว่า “5 เส้นทางแห่งความคิด”

ยกตัวอย่างโจทย์ภายในเล่ม เช่น เดือนสิงหาคมของปีนี้มีจำนวนวันอาทิตย์เท่ากับวันพุธ ถ้าอย่างนั้นแล้ววันที่ 1 สิงหาคมของปีนี้เป็นวันอะไร เฉลยก็จะสอนว่าการหาคำตอบเพื่อพัฒนาความคิดควรดำเนินแบบ 5 เส้นทางแห่งความคิดควรเป็น step อย่างไร รูปแบบการคิดต่าง ๆ ที่แฝงอยู่ใน 5 เส้นทางนั้นสำคัญกับการใช้ชีวิต เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ หรือแม้กระทั่งการทำงานในยุคสมัยใหม่นี้ ในโลกที่คอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์เข้ามามีบทบาทสำคัญเหนือการดำเนินชีวิต จึงจำเป็นมากที่จะต้องมีศักยภาพในการคิด 

ปกติ: 195 บาท
ขาย:176 บาท
176 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786160451708