เก่งวิทย์ด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ - เสียง

เก่งวิทย์ด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ - เสียง
เก่งวิทย์ด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ - เสียง

เก่งวิทย์ด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ - เสียง

ISBN : 9786160444199
เขียน : Hong Oksu, Jeong Minkyeong
แปล : ครุชา ปัญชะนา
ภาพประกอบ : Lee Minyeong
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : หนังสือที่ครูวิทย์ในเกาหลีใต้ 207 คนแนะนำ

เก่งวิทย์ด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ - เสียง

เก่งวิทย์ด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ: เสียง สอดคล้องกับการเรียนรู้ตามแนวทาง STEM หนังสืออ่านเสริมแนวแบบเรียนที่มีเนื้อหาเข้มข้นแต่สนุกสนาน ฝึกทักษะการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ฝึกคิดเชื่อมโยง คิดวิเคราะห์ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เก่งวิทย์ด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ: เสียง เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้ว่าเสียงที่เราได้ยินเกิดจากจากกระบวนการใด อธิบายสมบัติต่าง ๆ ของเสียงที่ทำให้ได้ยินเสียงหลากหลายรูปแบบ สำรวจการทำงานของอวัยวะเกี่ยวกับการได้ยิน ได้ศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิดเสียงรบกวนน่ารำคาญและเสียงไพเราที่ฟังแล้วรมีความสุข รวมถึงได้รู้จักเครื่องดนตรีที่ทำให้เกิดเสียงเพลง เป็นต้น ท้ายบทมีมุมนักอ่านแสนสนุก ซึ่งเด็ก ๆ จะได้เรียนรู้อย่างสนุก ส่วนท้ายเล่มเด็ก ๆ จะได้ฝึกฝนทบทวนความรู้ด้วยตัวอย่างข้อสอบที่จะช่วยให้มีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่แน่นขึ้น   

ปกติ: 265 บาท
ขาย:239 บาท
239 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786160444199

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้านี้ (กรณีต้องการคำตอบจากทางเรา กรุณา คลิ้กที่นี่)

กรุณาปล่อยให้ช่องนี้ว่าง ไม่มีข้อมูลใดๆ