เก่งวิทย์ด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ - ระบบสุริยะ

เก่งวิทย์ด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ - ระบบสุริยะ
เก่งวิทย์ด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ - ระบบสุริยะ

เก่งวิทย์ด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ - ระบบสุริยะ

ISBN : 9786160440160
เขียน : Kim Eunryang
แปล : นิรชา มีวรรณภาค
ภาพประกอบ : Jang Donghyeon
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : -

ระบบสุริยะ - เรื่องน่าทึ่งของดาวเคราะห์ ดาวเคราะห์น้อย ดาวหาง และดาวตก

หนังสืออ่านเสริมเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองฝึกคิดเชื่อมโยง ฝึกคิดวิเคราะห์ และฝึกนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้รับรางวัลหนังสือเยาวชนยอดเยี่ยมแห่งเกาหลีใต้

ปกติ: 265 บาท
ขาย:239 บาท
239 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786160440160