เก่งวิทย์ด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ - ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม

เก่งวิทย์ด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ - ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม
เก่งวิทย์ด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ - ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม

เก่งวิทย์ด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ - ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ของกลุ่มสิ่งมีชีวิต

ISBN : 9786160441433
เขียน : Kim Seongeun
แปล : ครุชา ปัญชะนา
ภาพประกอบ : Lee Minyeong
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : หนังสือที่ครูวิทย์ในเกาหลีใต้ 207 คนแนะนำ

หนังสืออ่านเสริมเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ฝึกคิดเชื่อมโยง ฝึกคิดวิเคราะห์ และฝึกนำไปใช้ชีวิตประจำวัน
ได้รับรางวัลหนังสือเยาวชนยอดเยี่ยมแห่งเกาหลีใต้

ปกติ: 265 บาท
ขาย:239 บาท
239 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786160441433