หนังสือชุด วิเคราะห์หุ้นราย Sector หุ้นกลุ่มประกันภัย

หนังสือชุด วิเคราะห์หุ้นราย Sector หุ้นกลุ่มประกันภัย
หนังสือชุด วิเคราะห์หุ้นราย Sector หุ้นกลุ่มประกันภัย

โดย : อุษณีย์ ลิ่วรัตน์
สำนักพิมพ์ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อื่นๆ : 168 หน้า

ธุรกิจประกันภัยถือได้ว่าเป็นธุรกิจที่มีความเฉพาะตัวและค่อนข้างที่จะมีความซับซ้อน และมีหลายปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ รวมถึงหลักเกณฑ์กำกับดูแลเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งล้วนมีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในหุ้นกลุ่มนี้ทั้งสิ้น ดังนั้นหากนักลงทุนสนใจลงทุนหุ้นกลุ่มประกันภัย จะต้องเข้าใจการวิเคราะห์ด้านปัจจัยพื้นฐาน เรียนรู้ปัจจัยที่มีผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจและเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ หากสามารถวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ได้ถูกต้อง คาดการณ์ได้อย่างแม่นยำก็จะสามารถตัดสินใจลงทุนได้อย่างเหมาะสม

นางเกศรา มัญชุศรี
กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปกติ: 160 บาท
ขาย:144 บาท
144 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786164150386