ถ้วยฟูช่วยหนูรู้จักอารมณ์ หนังสือชวนสงบใจของถ้วยฟู

ถ้วยฟูช่วยหนูรู้จักอารมณ์ หนังสือชวนสงบใจของถ้วยฟู
ถ้วยฟูช่วยหนูรู้จักอารมณ์ หนังสือชวนสงบใจของถ้วยฟู

My Calm Me Down Book
Big feelings for Little People

ISBN : 9786160449118
เรื่องและภาพ  : Trace Moroney
ผู้แปล : ผศ.รพินทร ณ ถลาง
จำนวน : 32 หน้า

จะทำอย่างไรดีเมื่อมีพายุลูกใหญ่อยู่ในหัวของถ้วยฟู ถ้วยฟูรู้สึกหัวหมุน ปั่นป่วน สับสน ไม่สบายตัวและทนอยู่นิ่ง ๆ ไม่ได้เลย

ปกติ: 98 บาท
ขาย:88 บาท
88 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786160449118