โรงเรียนไม่พักใจ เล่ม 02 (สิบสองเล่มจบ)

41 บาท
โรงเรียนไม่พักใจ เล่ม 2 (สิบสองเล่มจบ)
รหัสสินค้า / Barcode: P238
ปกติ: 45 บาท
ขาย:41 บาท

Barcode : P238
โดย : Umesawa Hana
อื่นๆ : -

โรงเรียนเอกชนฟูลบลูมเป็นโรงเรียนชายล้วนที่เปิดสอนสาขาวิชาเฉพาะทาง พักนี้ความรักระหว่างผอ.อาซางิและเลขาฯ อิอง เริ่มระหองระแหงมีอะไรเกิดขึ้นระหว่างพวกเขากันนะ!?

รายการที่อาจจะเกี่ยวข้อง