โรงเรียนไม่พักใจ เล่ม 02 (สิบสองเล่มจบ)

โรงเรียนไม่พักใจ เล่ม 2 (สิบสองเล่มจบ)

Barcode : P238
โดย : Umesawa Hana
อื่นๆ : -

โรงเรียนเอกชนฟูลบลูมเป็นโรงเรียนชายล้วนที่เปิดสอนสาขาวิชาเฉพาะทาง พักนี้ความรักระหว่างผอ.อาซางิและเลขาฯ อิอง เริ่มระหองระแหงมีอะไรเกิดขึ้นระหว่างพวกเขากันนะ!?

ปกติ: 45 บาท
ขาย:41 บาท
41 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: P238