โรงเรียนไม่พักใจ เล่ม 04 (สิบสองเล่มจบ)

41 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: P240
ปกติ: 45 บาท
ขาย:41 บาท

Barcode : P240
โดย : Umesawa Hana
อื่นๆ : -

ริวคิลูกชายผู้มีอิทธิพลปรากฏตัวอีกครั้ง! ด้วยแผนการของริวคิทำให้โรงเรียนฟลูบลูมเกิดปัญหาขึ้นซะแล้ว พบความรักโรแมนติกของคู่รักหลายคู่ไม่ว่าจะเป็นผอ.อาซางิ X อิอง หรือไกรุ X ริวคิ และี X ฮารุ ได้ในเล่มนี้

รายการที่อาจจะเกี่ยวข้อง