โรงเรียนไม่พักใจ เล่ม 01 (สิบสองเล่มจบ)

โรงเรียนไม่พักใจ เล่ม 01 (สิบสองเล่มจบ)

Barcode : P237
โดย : Umesawa Hana
อื่นๆ : -

โรงเรียนเอกชนฟูลบลูมเป็นโรงเรียนชายล้วนที่เปิดสอนสาขาวิชามากมายได้แก่ สาขา AV สาขาเพ็ทเมด สาขาโฮสต์ และสาขา Abnormall อิอง หนุ่มน้อยที่ตั้งใจจะเข้าเรียนสาขา AV กลับต้องเข้าเรียนเทคนิคพิเศษกับผอ.อาซางิแทน...!?

 

ปกติ: 45 บาท
ขาย:41 บาท
41 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: P237