โรงเรียนอลวน Gakkou no Sensei เล่ม 08 (เล่มจบ)

41 บาท
โรงเรียนอลวน Gakkou no Sensei เล่ม 08 (เล่มจบ)
รหัสสินค้า / Barcode: E322
ปกติ: 45 บาท
ขาย:41 บาท

Gakkou no Sensei

Barcode : E322
โดย : Kazura Matsumoto
อื่นๆ : -

ข้ามเขามาหนึ่งลูก เดินข้ามเนินเขาอีกสองลูก กลางภูเขาลึก ณ โรงเรียนที่ผู้คนหลงลืมไปแล้วแห่งนี้ เรื่องราวของเหล่าสัตว์ที่เรียนรู้เพื่อที่จะเป็นมนุษย์โดยมีทาดะ ฮารุยูกิ เป็น "คุณครู" ของพวกเขา

เรื่องราวสุดท้าย!! ในรั้วโรงเรียนหูสัตว์ กับโทโมะ นอนตะ กิง คู ฟู ยูกิ และโนระ ในที่สุดก็ปิดฉากลงอย่างบริบูรณ์

รายการที่อาจจะเกี่ยวข้อง