โรงเรียนไม่พักใจ เล่ม 06 (สิบสองเล่มจบ)

41 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: P242
ปกติ: 45 บาท
ขาย:41 บาท

Barcode : P242
โดย : Umesawa Hana
อื่นๆ : -
ฮารุเป็นเครื่องเซ่นให้กับกีได้ครึ่งปีแล้วแต่ความสัมพันธ์ของทั้งคู่กลับไม่คืบหน้า กีที่อยากเป็นหนึ่งเดัยวกับฮารุจึงได้ตัดสินใจบางอย่าง...!? พบกับคู่รักมากมายทั้งผอ.อาซางิ X เลขาฯอิอง ไกรุ X ริวคิ มาร่วมเป็นกำลังใจให้พวกเขากัน!!

รายการที่อาจจะเกี่ยวข้อง