เทคนิคการสอนลูกเก่งภาษาอังกฤษตั้งแต่เริ่มหัดอ่าน

เทคนิคการสอนลูกเก่งภาษาอังกฤษตั้งแต่เริ่มหัดอ่าน
เทคนิคการสอนลูกเก่งภาษาอังกฤษตั้งแต่เริ่มหัดอ่าน

ISBN : 9786163200976
โดย : ดร.พุทธชวินท์  ประเวศวิชญ์
สำนักพิมพ์ : แพรธรรม
อื่นๆ : 176 หน้า

  • พัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก           
  • วิธีการสร้างเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษของเด็ก              
  • เสริมความรู้พื้นฐานให้พ่อแม่ที่ไม่ชำนาญในการใช้ภาษาอังกฤษ    
  • แนวการสอนด้วยวิธีธรรมชาติ เพื่อช่วยให้เด็กสามารถเรียนรู้และนำไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว            
  • คำศัพท์และบทสนทนาในชีวิตประจำวันจะช่วยให้เด็กสนุกกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ       
  • ทฤษฎี หลักการและขั้นตอนการสอนภาษาที่สอง                     
  • โครงสร้างพื้นฐานในภาษาอังกฤษ และกิจกรรมเสริม
ปกติ: 140 บาท
ขาย:126 บาท
126 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786163200976