พูดให้เป็น ไม่เห็นจะยาก (เทคนิคการพูดของนักพูดอัจฉริยะ)

พูดให้เป็น ไม่เห็นจะยาก (เทคนิคการพูดของนักพูดอัจฉริยะ)
พูดให้เป็น ไม่เห็นจะยาก (เทคนิคการพูดของนักพูดอัจฉริยะ)

ISBN : 9786167427225
โดย : ราเชน  อินทรวิรัตน์
สำนักพิมพ์ : กันยาวีร์
อื่นๆ : 192 หน้า / กระดาษกรีนรีด

เนื้อหาเกี่ยวกับหมวดการพูดอย่างไรให้ประสบความสำเร็จและได้ใจผู้ฟัง เคล็ดลัพธ์ในการพูดในสถานการณ์ต่างๆ เช่น พูดอภิปราย, พูดในที่ชุมชน, กล่าวคำสุนทรพจน์, ปาฐกถา เป็นต้น

ตัวอย่างสารบัญ :  
อิทธิพลของคำพูด
คำพูดที่มักสร้างความล้มเหลวให้เกิดแก่ผู้พูด
หลักการพูด
สร้างทักษะในการพูด
โครงสร้างของสุนทรพจน์
วิเคราะห์กลุ่มผู้ฟัง
ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ถ้อยคำ และประโยคในลักษณะต่างๆ
การพูดเพื่อดึงดูดความสนใจจากผู้ฟัง
ลักษณะการพูดอภิปราย

ปกติ: 155 บาท
ขาย:140 บาท
140 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786167427225