เทคนิคการเขียนภาพพระบรมฉายาลักษณ์ ด้วยสีน้ำมัน

เทคนิคการเขียนภาพพระบรมฉายาลักษณ์ ด้วยสีน้ำมัน
เทคนิคการเขียนภาพพระบรมฉายาลักษณ์ ด้วยสีน้ำมัน

ISBN : 9786167376448
เรื่อง : เทอดศักดิ์ ไชยกาล
อื่นๆ : 80 หน้า / สี่สีในเล่ม

การเขียนสีน้ำมันเล่มนี้ นอกจากจะบ่งบอกถึงความชำนาญในการใช้สีอย่างดีเยี่ยมแล้ว ยังแสดงออกถึงพลังแห่งศรัทธาในศาสนา พระมหากษัตริย์ที่หยั่งรากฝังลึกในจิตใจ ในการเขียนภาพพระราชวงศ์ ต้องใช้ราชาศัพท์ควบคู่ไปด้วยกัน จึงเป็นการเรียนรู้ทั้งด้านศิลปะการเขียนภาพและคำราชาศัพท์ที่สำคัญยิ่งสำหรับประชาชนคนไทยที่ต้องเรียนรู้ไว้บ้าง เป็นความภาคภูมิใจที่ไม่มีชาติใดเสมอเหมือน

ปกติ: 250 บาท
ขาย:225 บาท
225 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786167376448