นักขายมือทอง "เทคนิคการขายเชิงรุก ปลุกยอดขายด้วยมือคุณ"

นักขายมือทอง "เทคนิคการขายเชิงรุก ปลุกยอดขายด้วยมือคุณ"
นักขายมือทอง "เทคนิคการขายเชิงรุก ปลุกยอดขายด้วยมือคุณ"

ISBN : 9786167427287
โดย : อาจารย์ ศิริพร วิษณุมหิมาชัย
สำนักพิมพ์ :  กันยาวีร์
อื่นๆ : 224 หน้า / กระดาษกรีนรีด

หลักการขายที่ผู้เขียนนำเสนอในเชิงรุก เทคนิคการพัฒนาตนเอง เทคนิคการพัฒนาฝีมือของนักขาย รวมถึงคุณสมบัติที่นักขายควรมีและพึงปฏิบัติ การวิเคราะห์กลุ่มผู้บริโภค (ลูกค้า) เพื่อเป้าหมายทางการขายที่ประสบผล และเนื้อหาสำคัญต่างๆ ที่จะทำให้คุณผู้อ่านเข้าถึงการเป็นนักขายมืออาชีพที่ประสบความสำเร็จได้ด้วยตนเอง

ตัวอย่างสารบัญ :  
ตอนที่ 1 การขายเชิงรุก
ความหมายของการขายเชิงรุก
การเปรียบเทียบระหว่างการขายเชิงตั้งรับและการขายเชิงรุก
เทคนิคการพัฒนาตนเองให้เป็นนักขายเชิงรุก
คุณสมบัติ 10 ประการ ที่ต้องมีในตัวนักขายเชิงรุก เป็นต้น

ปกติ: 170 บาท
ขาย:153 บาท
153 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786167427287