Sponsor To Succeed เทคนิคการเสริมสร้างเครือข่ายสู่ความร่ำรวย

Sponsor To Succeed เทคนิคการเสริมสร้างเครือข่ายสู่ความร่ำรวย
Sponsor To Succeed เทคนิคการเสริมสร้างเครือข่ายสู่ความร่ำรวย

โดย : สมชาติ กิจยรรยง
สำนักพิมพ์ : เพชรประกาย
อื่นๆ : 208 หน้า

หนังสือเล่มนี้จะช่วย "บอกแนวทาง สร้างแนวคิด ทำให้พิชิตความสำเร็จ" ในการ "สรรหา สร้าง พัฒนา นำพาประโยชน์" ให้กับบุคคลต่างๆ ที่ซึ่งอยู่ในองค์กรของท่าน หรือทีมงานข้างเคียงได้เห็นแนวทางหรือวิธีการในการพูด การชักชวน การหยิบยื่นโอกาสให้กับบุคคลต่างๆจากท่านที่ได้รับคำแนะนำจากหนังสือเล่มนี้

ปกติ: 170 บาท
ขาย:153 บาท
153 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786167410999