ชุดเรียนภาษาจีนให้สนุก ชุดที่ 10 แบบเรียน

180 บาท
ชุดเรียนภาษาจีนให้สนุก ชุดที่ 10 แบบเรียน
ชุดเรียนภาษาจีนให้สนุก ชุดที่ 10 แบบเรียน
รหัสสินค้า / Barcode: 3900010026090
ปกติ: 200 บาท

ISBN : 3900010026090
โดย : กัว เซ่า เหมย
แปล : วรรณี ศรีวรรักษ์
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : -

หนังสือชุด “เรียนภาษาจีนให้สนุก” จัดทำขึ้นตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ของกระทรวงศึกษาธิการ และอ้างอิงจากหนังสือจัดระดับชั้นไวยากรณ์ภาษาจีนกลาง
โดยสถาบันศึกษาวิจัยแห่งประเทศจีน ใช้หลักการเรียนการสอนในระบบตัวย่อและสัทอักษรพินอิน
เรียนง่าย จำง่าย มุ่งเน้นฝึกฝนทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน
พร้อมกิจกรรมและเกมให้เด็กลงมือทำ

ขาย:180 บาท
รายการที่อาจจะเกี่ยวข้อง