ชุดเรียนภาษาจีนให้สนุก ชุดที่ 05 แบบเรียน

167 บาท
ชุดเรียนภาษาจีนให้สนุก ชุดที่ 05 แบบเรียน
ชุดเรียนภาษาจีนให้สนุก ชุดที่ 05 แบบเรียน
รหัสสินค้า / Barcode: 3900010019559
ปกติ: 185 บาท
ขาย:167 บาท

ISBN : 3900010019559
โดย : กัว เซ่า เหมย
แปล : วรรณี ศรีวรรักษ์
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : -

หนังสือเรียนชุด “เรียนภาษาจีนให้สนุก” เขียนโดยอาจารย์กัวเซ่าเหมย(郭少梅) ผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการสอนภาษาจีนให้กับชาวต่างชาติและชาวจีน หนังสือชุดนี้ประกอบด้วยแบบเรียน แบบฝึกหัด คู่มือครู และซีดีเสียง เป็นชุดแบบเรียน สำหรับนักเรียนระดับที่ 3 เนื้อหาเน้นการเรียนรู้ประโยค บทสนทนา เรื่องราวและคำศัพท์ที่ใช้ใน กิจวัตรประจำวัน ชีวิตในโรงเรียน ประเทศต่าง ๆ เป็นต้น รวมทั้งฝึกการอ่านนิทานซึ่งให้ความ สนุกสนานและข้อคิด พร้อมด้วยแบบฝึกหัดทบทวนท้ายบทซึ่งเป็นกิจกรรมแบบ Active Learning เด็ก ๆ สามารถเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติผ่านกิจกรรม ช่วยให้เข้าใจเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น ส่วนแบบฝึกหัดเล่ม 5 ใช้ประกอบกับหนังสือแบบเรียนเล่ม 5 เพื่อฝึกฝนและทบทวน สิ่งที่ได้เรียนรู้มา สามารถฝึกฝนและพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาจีน ประกอบด้วย กิจกรรมการฟัง การฝึกโยงเส้นจับคู่อักษรจีน การเติมคำโดยดูจากภาพ การฝึกเขียนอักษรจีน และการเรียงประโยค เป็นต้น
 

รายการที่อาจจะเกี่ยวข้อง