DRAGONBALL SUPER PART BROLY เล่ม 02 (Film Comics)

DRAGONBALL SUPER PART BROLY เล่ม 02 (Film Comics)
DRAGONBALL SUPER PART BROLY เล่ม 02 (Film Comics)

Barcode : 6200702002
Original Story  by : AKIRA TORIYAMA
ลิขสิทธิ์ : -
อื่นๆ : สนพ. Jumbo / Film Comics

พิมพ์ 4 สี ตลอดเล่ม

 

 

ปกติ: 199 บาท
ขาย:179 บาท
179 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 6200702002