DRAGONBALL SUPER PART BROLY เล่ม 01 - 02 (Film Comics) + กล่องสะสม (Boxset) (ราคาพิเศษ)

DRAGONBALL SUPER PART BROLY เล่ม 01 - 02 (Film Comics) +
DRAGONBALL SUPER PART BROLY เล่ม 01 - 02 (Film Comics) +DRAGONBALL SUPER PART BROLY เล่ม 01 - 02 (Film Comics) + DRAGONBALL SUPER PART BROLY เล่ม 01 - 02 (Film Comics) + DRAGONBALL SUPER PART BROLY เล่ม 01 - 02 (Film Comics) + DRAGONBALL SUPER PART BROLY เล่ม 01 - 02 (Film Comics) +

Barcode : 6300702000Boxset02
Original Story  by : AKIRA TORIYAMA
ลิขสิทธิ์ : -
อื่นๆ : สนพ. Jumbo / Film Comics

พิมพ์ 4 สี ตลอดเล่ม

 

 

ปกติ: 398 บาท
ขาย:300 บาท
300 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 6300702000Boxset02