DRAGON BALL AFTER ตอน 06 ทางเลือกของโลกใบนี้

90 บาท
DRAGON BALL AFTER ตอน 06 ทางเลือกของโลกใบนี้
DRAGON BALL AFTER ตอน 06 ทางเลือกของโลกใบนี้
รหัสสินค้า / Barcode: 6204003306
ปกติ: 100 บาท
ขาย:90 บาท

DB After

Barcode : 6204003306
โดย : YOUNG NAOYUKI  (YOUNG JIJII X OMADA NAOYUKI) ผู้วาดภาค SUPER
อื่นๆ : DOUJIN COMICS

ซุนโกคูเห็นและเข้าใจความเป็นไปมากมายที่เกิดขึ้นบนโลก
ใบนี้ สิ่งที่เกิดขึ้นล้วนมีเหตุผลของมัน เมื่อพลังของเขา
ฟื้นคืนกลับมา จึงไปปรากฏตัวต่อหน้าพวกพิคโกโร่
เป้าหมายคือทำลายโลกใบนี้ แต่มันจะสำเร็จหรือไม่?

รายการที่เกี่ยวข้อง