DRAGON BALL AFTER ตอน 04 การเผชิญโชคชะตาอีกครั้ง

90 บาท
DRAGON BALL AFTER ตอน 04 การเผชิญโชคชะตาอีกครั้ง
DRAGON BALL AFTER ตอน 04 การเผชิญโชคชะตาอีกครั้ง
รหัสสินค้า / Barcode: 6204003304
ปกติ: 100 บาท
ขาย:90 บาท

DB After

Barcode : 6204003304
โดย : YOUNG NAOYUKI  (YOUNG JIJII X OMADA NAOYUKI) ผู้วาดภาค SUPER
อื่นๆ : DOUJIN COMICS

มันช่างแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับตอนที่ได้ปะทะกันครั้งแรก
นี่คือสิ่งที่ทำให้จิต้าได้คิด... เมื่อก่อนคนที่ต้อนรับเบจิต้า
ที่ตั้งใจมาทำลายดลกคือซุนโกคู และสถานการณ์ตอนนี้
กลับพลิกผัน กลายเป็นเบจิต้าเจ้าชายชาวไซย่าที่ต้องการ
ปกป้องโลกที่ซุนโกคูคิดจะทำลายการต่อสู้ของทั้งสอง
ดุเดือดจนโลกสะเทือนบทสรุปของเรื่องราวนี้จะเป็นเช่นไร!

รายการที่เกี่ยวข้อง