วิทยาศาสตร์อัจฉริยะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พ.ศ. 2555

วิทยาศาสตร์อัจฉริยะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พ.ศ. 2555
วิทยาศาสตร์อัจฉริยะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พ.ศ. 2555

โดย : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักพิมพ์ : เนชั่น เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเมนท์
อื่นๆ : 96 หน้า

แนวคิดข้อสอบชุดนี้เหมาะสำหรับนักเรียน ครู และผู้สนใจทั่วไป สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการเรียน การสอน และการศึกษาเพิ่มเติมให้กับนักเรียนและบุตรหลานได้เป็นอย่างดี

ปกติ: 68 บาท
ขาย:61 บาท
61 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786162241093