ฮวงจุ้ยชั้นสูง เชิงวิทยาศาสตร์ เล่ม 1 (ภาค...หลักการพื้นฐานที่ถูกต้อง)

ฮวงจุ้ยชั้นสูง เชิงวิทยาศาสตร์ เล่ม 1 (ภาค...หลักการพื้นฐานที่ถูกต้อง)
ฮวงจุ้ยชั้นสูง เชิงวิทยาศาสตร์ เล่ม 1 (ภาค...หลักการพื้นฐานที่ถูกต้อง)

โดย : อ.มาศ เคหาสน์ธรรม
สำนักพิมพ์ : เคหาสน์ธรรม
อื่นๆ : 222 หน้า

จากประสบการณ์ที่ให้คำปรึกษามาหลายปี พบว่าประชาชนทั่วไปยังขาดความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักวิชาฮวงจุ้ย คิดว่าเป็นเพียงเรื่องของการห้ามนั่งใต้คาน นอนตรงประตู ห้ามบ้านอยู่ตรงกับทางสามแพร่ง เพราะหนังสือที่วางขายอยู่ในท้องตลาดก็ล้วนแล้วแต่กล่าวถึงสิ่งเหล่านี้ โดยแท้ที่จริงแล้ว สิ่งที่กล่าวมาล้วนแต่ไม่ใช่สาระสำคัญของวิชาฮวงจุ้ย แต่เป็นวิธีการจัดบ้านให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นอยู่ของคนในสมัยโบราณ บางเรื่องก็ผสมไปด้วยเรื่องลี้ลับเชิงไสยศาสตร์ เช่น การติดเสือคาบดาบ หรือกระจกแปดทิศ (โป๊ยข่วย) การตั้งเจ้าที่ ฮกลกซิ่ว ตั้งวัตถุมงคล หรือบางครั้งก็ปะปนความเชื่อทางศาสนา เช่น การห้ามหันหัวนอนไปทางทิศตะวันตก หรือนอนชี้เท้าออกนอกบ้าน เป็นต้น การยึดติดกับความเชื่อผิดๆ มาใช้เป็นแนวทางในการดำรงชีวิต นำไปสู่ความงมงายและเสียหายทั้งทรัพย์สิน และสิ้นเปลืองเวลาไปกับสิ่งที่ไม่ได้ก่อประโยชน์ใดๆ

ปกติ: 250 บาท
ขาย:225 บาท
225 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786163054425