วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ISBN : 9786160445363
แปล : เสาวณิต เลอแปรส์ ฟองสินธุ และ อารมณ์ ชูศรี
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : - ซม./ -  หน้า

ชุด THINK สารานุกรมชวนคิด

จุดเด่นของเล่มนี้ คือ
หนังสือเล่มนี้จะทำให้วิทยาศาสตร์ง่ายและ
สนุกมากขึ้น เพราะมีการรวบรวมข้อมูล
สถิติ เก็ดความรู้ต่าง ๆ ไว้อย่างครบถ้วน
มีภาพประกอบทั้งภาพถ่าย
และกราฟิกสวยงาม ทันสมัย
ช่วยให้เราจดจำเนื้อหาได้ง่ายและแม่นยำ
รวมถึงมีคำถามท้ายบท
เพื่อทดสอบความรู้อีกด้วย

เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันของพวกเรา

ปกติ: 395 บาท
ขาย:356 บาท
356 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786160445363