ประวัติศาสตร์ฉบับย่อของลัทธิเสรีนิยมใหม่ : A Brief History of Neoliberalism

ประวัติศาสตร์ฉบับย่อของลัทธิเสรีนิยมใหม่ : A Brief History of Neoliberalism
ประวัติศาสตร์ฉบับย่อของลัทธิเสรีนิยมใหม่ : A Brief History of Neoliberalism

โดย :  เดวิด ฮาร์วี (DAVID HARVEY)
แปล : เก่งกิจ กิติเรียงลาภ, นรุตม์ เจริญศรี, ภัควดี วีระภาสพงษ์, สุรัตน์ โหราชัยกุล และ อภิรักษ์ วรรณสาธพ
สำนักพิมพ์ : สวนเงินมีมา
อื่นๆ : 384 หน้า

หนังสือ ประวัติศาสตร์ฉบับย่อของลัทธิเสรีนิยมใหม่ ของ เดวิด ฮาร์วี อธิบายให้เข้าใจถึงที่มาของปัญหาที่มนุษยชาติกำลังเผชิญ และชี้ให้เห็นว่าแนวคิดของลัทธิเสรีนิยมใหม่ได้รับการยอมรับจนเป็นการเห็นพ้องต้องกันในสังคมได้อย่างไร

ปกติ: 295 บาท
ขาย:266 บาท
266 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786167368245

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้านี้ (กรณีต้องการคำตอบจากทางเรา กรุณา คลิ้กที่นี่)

กรุณาปล่อยให้ช่องนี้ว่าง ไม่มีข้อมูลใดๆ