สารานุกรมประวัติศาสตร์ฉบับการ์ตูน เล่ม 01 ประวัติศาสตร์โลก

สารานุกรมประวัติศาสตร์ฉบับการ์ตูน เล่ม 01 ประวัติศาสตร์โลก
สารานุกรมประวัติศาสตร์ฉบับการ์ตูน เล่ม 01 ประวัติศาสตร์โลก

ISBN : 9786160438112
เรื่องและภาพ : Gong Byung Ho
แปล : ธนัยนันท์ ขอดเตชะ
อื่นๆ : 176 หน้า / 14.5 x 19.0 x 0.8 cm

ถ้าอยากเข้าใจเศรษฐกิจต้องศึกษาประวัติศาสตร์

มนุษย์เริ่มใช้เงินมาตั้งแต่เมื่อไร...เศรษฐศาสตร์คือสิ่งสำคัญที่ช่วย
ขับเคลื่อนให้สังคมมนุษย์พัฒนามาตั้งแต่อดีต การบริหารจัดการเงิน
และทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดทำให้เกิดการแลกเปลี่ยน
สินค้า เงินตรา การซื้อขาย การจ้างงาน ธนาคาร
ภาษี ระบบเศรษฐกิจ ฯลฯ

รวบรวมเหตุการ์สำคัญทางเศรษฐศาสตร์ทั่วโลกตั้งแต่อดีต เช่น

  • กำเนิดเงินตรา
  • ระบบเศรษฐกิจที่ก้าวหน้าของชาวโรมัน
  • การพัฒนาครั้งใหญ่ทางเกษตรกรรม
  • ยุคล่าอาณานิคม บุกเบิกการค้าต่างแดน
  • การปฏิวัติอุตสาหกรรมทั่วโลก
  • เศรษฐศาสตร์ฉบับคอมมิวนิสต์
  • การแข่งขันที่ดุเดือดในยุคทุนนิยม

 

ปกติ: 165 บาท
ขาย:149 บาท
149 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786160438112